Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI
Tin tức nổi bật
Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI (21/03/2013)
Ngày 20/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Tại điểm cầu Phú Yên, đ/c Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng một số sở, ban ngành liên quan dự Hội nghị.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội đã được Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các văn bản chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do đó, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã có bước tiến bộ và đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng đồng thời cũng còn những hạn chế, yếu kém. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước, ngày 21/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Nghị quyết đặt ra mục tiêu năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ bảo BHYT. Đây là bước cụ thể hóa định hướng quan trọng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội” cũng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.

Hội nghị đã nghe 12 ý kiến phát biểu của các cơ quan Trung ương và địa phương. Các ý kiến phát biểu đã nêu lên những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cả nước và ở từng địa phương. Từ đó, khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hết sức cần thiết để cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); đồng thời bày tỏ sự quyết tâm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội nghị cũng tập trung thảo luận các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.

Đ/c Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị-  Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách và pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để mọi người hiểu và tự giác tham gia. Cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, ngành, đơn vị với nội dung cụ thể, phù hợp với thực tế ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm xây dựng các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục mở rộng loại hình, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân; bổ sung, hoàn thiện nội dung của các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo phục vụ cho người lao động và mọi người dân trước các rủi ro trong nền kinh tế thị trường; Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo cân đối quỹ hưu trí, tử tuất trong dài hạn, bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường Quỹ bảo hiểm xã hội; Nghiên cứu các chế tài phù hợp, đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Cần làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức, viên chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chi trả kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị các cấp, các ngành cần có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

 

(Theo dangcongsan.vn)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: