Triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân
Tin tức nổi bật
Triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (11/03/2011)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành, và cơ quan chức năng phối hợp cùng Mặt trận và hội, đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC trong nhân dân, nhất là các đối tượng có liên quan biết rõ, hiểu rõ về chính sách của Đảng, Nhà nước để làm thủ tục hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ được kịp thời, đúng quy định.

Trong việc triển khai thực hiện giải quyết chế độ phải đảm bảo chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao trong nhân dân và giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương. Chính quyền các cấp nhận thức rõ ý nghĩa chính trị sâu sắc của chế độ chính sách, nắm chắc nội dung, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý theo quy định đối với những cá nhân, tập thể vi phạm trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động-TB&XH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thẩm định đối tượng được hưởng theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền xét duyệt; có kế hoạch hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đúng quy định.

Sở Lao động-TB&XH chủ trì phối hợp các ngành liên quan và địa phương tổ chức tiếp nhận hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do Công an tỉnh bàn giao và thực hiện chi trả chế độ kịp thời cho đối tượng theo quy định.

 Quốc Vũ

Nguồn CT 06/CT-UBND ngày 28/02/2011

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: