Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tin tức nổi bật
Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (20/07/2011)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng để mọi người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật.
Đồng thời tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đề xuất các điều kiện cần thiết để hỗ trợ Tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Đây là khung luật pháp mới có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 1748/UBND-KT ngày 19.7.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: