Công tác giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra
Tin tức nổi bật
Công tác giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra (10/09/2020)
Ngày 10/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích suất sắc trong triển khai công tác giảm nghèo của tỉnh

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, giai đoạn 2016 - 2020 địa phương đã đạt mục tiêu giảm nghèo và hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Kết quả điều tra vào năm 2016, toàn tỉnh có 30.803 hộ nghèo (12,62 %). Đến cuối năm 2019 còn 10.271 hộ (3,93%), dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,54% hộ nghèo, đạt mục tiêu đề ra. Kinh phí đã bố trí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh gần 430 tỷ đồng. Các hộ nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước như: chính sách tín dụng, y tế, xóa nhà tạm… Đến cuối năm 2019, tỉnh Phú Yên đã có 02 huyện thoát nghèo (theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 01 xã đặc biệt khó khăn và 10 thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi hoàn thành Chương trình 135.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo

Ngoài ra, để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tỉnh đã tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình được giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo thông qua việc triển khai "mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số chính sách, dự án giảm nghèo chưa phù hợp với từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng đặc thù; mức hỗ trợ thấp, đầu tư còn dàn trải, đa phần mang tính hỗ trợ trực tiếp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững; nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo còn hạn chế, chủ yếu là vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách của tỉnh...

Trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu mỗi năm giảm 1,5 - 2,0% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành); riêng các xã nghèo, xã thuộc vùng khó khăn giảm bình quân 2,5 - 3%/năm.  

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Có được kết quả trong thực hiện công tác giảm nghèo như hiện nay là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với nhiều chính sách giảm nghèo được triển khai kịp thời đã tạo điều kiện cho hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, tạo quyết tâm chính trị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn tới theo hướng tập trung, có tính căn cơ, bài bản hơn, đi vào những nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo nhiều cơ hội cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Các địa phương cần có những mô hình giảm nghèo cụ thể, thực hiện hiệu quả để nhân rộng tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định thu nhập và thực hiện giảm nghèo theo hướng bền vững. Mặt khác, cần củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương một cách đồng bộ.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 21 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: