Chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh
Tin tức nổi bật
Chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh (15/04/2021)
Sáng 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Phú Yên có 12/12 đại biểu đủ tiêu chuẩn được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, có 08 người là đại biểu do địa phương giới thiệu và 02 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Đại biểu do địa phương giới thiệu gồm: đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 01 người, đại biểu chuyên trách 01 người; các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trường Đại học Phú Yên, mỗi đơn vị 01 người.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Đối với danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026, có 109/109 người đủ điều kiện được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất và chốt danh sách giới thiệu 84 người ra ứng cử để bầu 50 đại biểu.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 34 người là phụ nữ; 06 người là người dân tộc thiểu số; người trẻ dưới 40 tuổi là 28 người; có 07 người ngoài Đảng; 01 người là tôn giáo; 01 người tự ứng cử; tỷ lệ đại biểu tái cử là 20 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: