Chỉ số PAPI năm 2021 của Phú Yên tăng 14 bậc so với năm 2020
Tin tức nổi bật
Chỉ số PAPI năm 2021 của Phú Yên tăng 14 bậc so với năm 2020 (11/05/2022)
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021 vừa được công bố tại Hà Nội. Theo đó, tổng số điểm chỉ số PAPI của tỉnh Phú Yên đạt 40,72 điểm, xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2020.

Biểu đồ kết quả chỉ số PAPI năm 2021

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021 gồm 8 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. PAPI năm 2021 được khảo sát từ 15.833 người trả lời (đông nhất từ trước tới nay) ở 63 tỉnh, thành phố.

So với kết quả của năm 2020, 30 tỉnh, thành phố đã cải thiện hiệu quả hoạt động trong cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Tuy nhiên, 30 tỉnh, thành phố có sự sụt giảm về điểm ở các chỉ số nội dung “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “công khai, minh bạch” trong việc ra quyết định ở địa phương”, “trách nhiệm giải trình với người dân” và “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”.

Nhiều tỉnh, thành phố trong nhóm dẫn đầu tập trung ở khu vực phía Bắc. Ngược lại, phần lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhóm trung bình thấp hoặc thấp nhất.

Đối với tỉnh Phú Yên, tổng số điểm chỉ số PAPI năm 2021 đạt 40,72 điểm. Trong đó, chỉ số “tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 4,6/10 điểm; “công khai, minh bạch” đạt 4,91/10 điểm; “trách nhiệm giải trình với người dân” đạt 3,92/10 điểm; “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 6,91/10 điểm; “thủ tục hành chính công” đạt 6,75/10 điểm; “cung ứng dịch vụ công” đạt 7,55/10 điểm; “quản trị môi trường” đạt 3,49/10 điểm; “quản trị điện tử” đạt 2,6/10 điểm.

Với kết quả này, chỉ số PAPI năm 2021 của Phú Yên tăng 14 bậc so với năm 2020 (năm 2020 đạt 40,19 điểm). Trong các chỉ số, đáng quan tâm là chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” từ mức trung bình thấp trong năm 2020, đã được nâng lên đạt mức trung bình cao trong năm 2021. Có 3 chỉ số: “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “công khai, minh bạch”, “cung ứng dịch vụ công” thuộc mức thấp nhất trong năm 2020, năm nay đã được cải thiện, nâng lên thuộc mức trung bình thấp; các chỉ số “trách nhiệm giải trình với người dân”, “thủ tục hành chính công” và “quản trị điện tử" vẫn còn nằm trong mức thấp nhất.

Tuy Phú Yên vẫn còn là một trong các tỉnh có chỉ số PAPI nằm trong nhóm trung bình thấp, nhưng có thể thấy, Phú Yên đã có sự chuyển biến tích cực về chỉ số PAPI, thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: