Kịp thời hỗ trợ diêm dân trong sản xuất và tiêu thụ muối
Tin tức nổi bật
Kịp thời hỗ trợ diêm dân trong sản xuất và tiêu thụ muối (21/03/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị xã Sông Cầu về công tác sản xuất và tiêu thụ muối.
Theo đó, tăng cường chỉ đạo và giúp đỡ người sản xuất muối nâng cấp, cải tạo đồng muối, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất muối; thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất; đồng thời phối hợp với Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện “Đề án thu mua muối và sản xuất, cung ứng muối Iốt” đáp ứng nhu cầu thị trường.

Rà soát lại vùng quy hoạch sản xuất muối để điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất muối phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nước biển, khí hậu, thời tiết từng vùng; Phát triển tập trung vào những vùng có khả năng sản xuất muối cho năng suất cao, chất lượng đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất công nghiệp trong nước, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Đề xuất các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; đề xuất với UBND tỉnh chính sách hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất muối, giảm cường độ lao động, nâng cao năng suất, chất lượng muối và tháo gỡ những khó khăn trong khâu tiêu thụ muối.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 634/UBND-KT ngày 20/3/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: