Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh khóa VI
Tin tức nổi bật
Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh khóa VI (12/07/2011)
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VI.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung bám sát các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, Kết luận số 41-KL/TU và Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh để chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện.

Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, chủ động xây dựng phương án phòng chống hạn; quản lý tốt vùng nguyên liệu sắn, mía; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng; khẩn trương triển khai chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khái thác hải sản trên các vùng biển xa; hoàn chỉnh đề cương, dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển thủy sản vùng ven biển tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đôn đốc các địa phương hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình này tại 20 xã điểm, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra; rà soát, bổ sung quy trình vận hành các hồ thủy điện, phối hợp với các tỉnh bạn để thực hiện tốt quy trình vận hành liên hồ chứa.

Sở Công Thương kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức tốt các hội chợ thương mại tại Phú Yên; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, làng nghề sản xuất hàng lưu niệm phục vụ du lịch...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu giải ngân hết số vốn đã bố trí trong kế hoạch; tăng cường kiểm tra năng lực tài chính, năng lực thi công của các nhà thầu; phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc việc chuẩn bị và triển khai các dự án lớn đã đăng ký được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai…

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước chỉ đạo quyết liệt trong việc thu ngân sách, thực hiện tốt quy định tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh việc giải ngân các dự án, công trình…

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng, ban hành quy định cấp giấy phép tạm thời đối với nhà ở có đồ án quy hoạch xây dựng nhưng chưa triển khai đầu tư, phối hợp với UBND TP Tuy Hòa hoàn chỉnh đề án đầu tư nâng cấp TP Tuy Hòa lên đô thị loại 2 vào năm 2013,…

Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các địa phương hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép tài nguyên, khoáng sản; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản…

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ các dự án; tiếp tục kiện toàn các ban quản lý dự án đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, đủ năng lực, phẩm chất, trình độ quản lý, thực hiện các dự án. UBND các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủy điện Sông Ba Hạ….

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV số 1667/UBND-TH ngày 11.7.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: