Hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài
Tin tức nổi bật
Hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài (09/11/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là người đứng đầu hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đi nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thực sự cần thiết và phải bảo đảm hiệu quả thiết thực. Đồng thời, quản lý chặt chương trình đi công tác nước ngoài của CBCC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả và không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các nhiệm vụ ở trong tỉnh.

Chỉ đạo trên nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong nước cần tập trung chỉ đạo giải quyết, gắn với yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Quốc Vũ (Nguồn CV số 3422/UBND-NV ngày 09/11/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: