Bế mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII: Hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra
Tin tức nổi bật
Bế mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII: Hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra (11/07/2024)
Sáng 11/7, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 21, HĐND khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự kỳ họp đã xem xét và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết chuyên đề và công tác cán bộ. Cụ thể, các đại biểu tiến hành thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Ngọc Anh - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Thượng tá Cao Văn Mười - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đại biểu Lương Kế Điềm (thuộc Tổ đại biểu số 11, TX Đông Hòa) do chuyển công tác ngoài địa bàn tỉnh theo điều động cán bộ của Quân khu 5. Theo đó, 49/49/50 đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết đồng ý thông qua. Các đại biểu cũng đã xem xét và thống nhất cao biểu quyết thông qua 22 nghị quyết chuyên đề. Đây là những quyết sách quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, nhất là thực hiện ngay việc rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, xác định nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện, làm tốt công tác phối hợp, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong thời gian tới, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, vượt qua các rào cản của việc sợ sai, không dám làm, né tránh, đùn đẩy công việc,… càng khó khăn, thách thức, chúng ta phải càng chung sức, đồng lòng, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành đồng quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp bằng hình thức bấm nút điện tử

Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 21, HĐND khóa VIII

 1. Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

2. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

3. Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (Vốn nước ngoài).

4. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

5.Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

6. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022 đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh.

10. Nghị quyết điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024.

11. Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên.

12. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh đến đường Nguyễn Trãi và đoạn từ đường Lê Thành Phương nối dài đến đường Nguyễn Tất Thành).

13. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

14. Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024).

15. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

16. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

17. Nghị quyết thông qua kết quả lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Phú Yên.

18. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên.

19. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

20. Nghị quyết danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

21. Nghị quyết danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

22. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

23. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

24. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

25. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: