Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Tin tức nổi bật
Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước (25/06/2013)
Định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời công khai cụ thể trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 1902/UBND-ĐTXD ban hành ngày 24/6/2013.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát và giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc, dở dang chưa hoàn tất công tác quyết toán, đồng thời giao Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, công khai danh sách các đơn vị chậm nộp báo cáo quyết toán và có báo UBND tỉnh xử lý từng trường hợp cụ thể.

UBND tỉnh cũng nêu rõ, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 10 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán chậm hơn 6 tháng; xử phạt đối với chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán công trình chậm kể từ khi hạng mục công trình, công trình đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng và xử phạt đối với nhà thầu kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ.

Không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mới khi có từ 03 hợp đồng trở lên vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định.

 

Quốc Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: