UBND tỉnh chỉ thị: thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH năm 2011 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV
Tin tức nổi bật
UBND tỉnh chỉ thị: thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH năm 2011 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV (26/01/2011)
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV, lập thành tích chào mừng kỷ niệm Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển, gắn với Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi đua-Khen thưởng, phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu nước.

Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong toàn xã hội, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng, kiên quyết chống mọi biểu hiện hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen đúng người, đúng thành tích, quan tâm khen thưởng nhiều hơn đến người lao động trực tiếp sản xuất…

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT 02/CT-UBND ngày 25/01/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: