UBND cấp huyện thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn
Tin tức nổi bật
UBND cấp huyện thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn (23/02/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra trong việc thực hiện.

 

Quốc Vũ

(nguồn QĐ 264/QĐ-UBND ngày 21/2/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: