Dừng thực hiện dự án đầu tư và phát triển cây điều tỉnh Phú Yên
Tin tức nổi bật
Dừng thực hiện dự án đầu tư và phát triển cây điều tỉnh Phú Yên (12/09/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có thông báo chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho phép Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên dừng thực hiện dự án đầu tư và phát triển cây điều tỉnh Phú Yên được phê duyệt tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06/3/2006 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng hoàn tất công tác quyết toán dự án theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND Tỉnh giải quyết số diện tích trồng mới và cải tạo cây điều của dự án đã thực hiện, theo hướng giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi, quản lý có sự hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ, tăng năng suất cây điều của Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên.

 

Quốc Vũ (Nguồn TB số 582/TB-UBND ngày 10/9/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: