Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
Tin tức nổi bật
Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục (25/05/2010)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, tập trung chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học phổ thông, Trường THCS & THPT, Trường PT Dân tộc nội trú, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (TT KTTH-HN) thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về  công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thực hiện quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo và tập huấn đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xây dựng đội ngũ chuyên môn đánh giá ngoài. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông trong việc lập báo cáo tự đánh giá, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động  giáo dục.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý và các trường THPT, THCS &THPT, các Trung tâm KTTH-HN thuộc quyền quản lý để đánh giá ngoài. Lập kế hoạch đánh giá ngoài, đánh giá lại và ra quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài và đánh giá lại. Báo cáo kết quả đánh giá ngoài và trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ở cấp độ 3 theo quy định  của Bộ GD-ĐT.

Hằng năm, thống kê số liệu các cơ sở giáo dục phổ thông đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông chưa đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông triển khai kế hoạch phấn đấu để các cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Các kết quả kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông được thông tin công khai trên trang Web của ngành giáo dục và đào tạo. Định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo  và UBND tỉnh về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh .

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát  Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông./.

Việt Dũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: