Chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.
Tin tức nổi bật
Chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. (01/07/2010)
Đó là nội dung của Quyết định 841/2010/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 29/6/2010. Cụ thể, các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các xã, phường thuộc thành phố Tuy Hòa thuộc thẩm quyền công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đối với các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản ở các xã, phường, thị trấn còn lại trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, hợp đồng có quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.

Công chứng viên, người thực hiện chứng thực, các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và các quy định có liên quan.

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ số 841/2010/QĐ-UBND

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: