Điều chỉnh mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai, dịch bệnh
Tin tức nổi bật
Điều chỉnh mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai, dịch bệnh (08/02/2013)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể, Diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha (Mức cũ 1.000.000 đ/ha); thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha (Mức cũ 500.000 đồng/ha).

Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha.

Diện tích lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha (Mức cũ 1.500.000 đ/ha); thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha (mức cũ 750.000 đ/ha);

Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;

Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha (mức cũ 1.000.000 đ/ha); thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha (mức cũ 500.000 đ/ha);

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha (mức cũ 2.000.000 đ/ha); thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha (mức cũ 1.000.000 đ/ha).

Đối với gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai (kể cả vật nuôi thương phẩm và con giống) được hỗ trợ kinh phí để mua 1 con giống khôi phục sản xuất với mức như sau: Chim cút mức hỗ trợ 7.000 đồng/con; chim bồ câu 10.000 đồng/con; các gia cầm còn lại 15.000 đồng/con.

Mức hỗ trợ đối với lợn là 750.000 đồng/con (Mức cũ 500.000 đ/con); Trâu, bò, ngựa hỗ trợ: 4.000.000 đồng/con (mức cũ 2.000.000 đ/con); Hươu, nai hỗ trợ: 2.000.000 đồng/con (mức cũ 1.000.000 đ/con); Cừu, dê hỗ trợ: 1.000.000 đồng/con.

Trường hợp thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm, mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh.

Mức hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản: Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; Diện tích nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; Diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha; Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 25.000.000 đồng/ha; Diện tích nuôi ngao bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 50.000.000 đồng/ha; Diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 25.000.000 đồng/ha; Lồng, bè nuôi trồng bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/100m3 lồng; thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 10.000.000 đồng/100m3 lồng.

Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Quốc Vũ (Nguồn QĐ số 307/QĐ-UBND ngày 07/2/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: