Triển khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2012
Tin tức nổi bật
Triển khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2012 (14/03/2012)
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 549/UBND-KT, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, chi trả, giám sát và quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn theo quy định, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.
Đồng thời trong quá trình triển khai cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, quản lý kinh phí chặt chẽ, tránh để xảy ra sai sót, tiêu cực, thất thoát.

UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo quy định.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 549/UBND-VX ngày 13/3/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: