Khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước
Tin tức nổi bật
Khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (26/07/2013)

Ngày 25-7, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 2340/UBND-KT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 09/CT-TTg và Công văn số 1712/UBND-KT của UBND tỉnh.

 Đồng thời khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ở Tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013. Ảnh minh họa

Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN năm 2013

Về thu ngân sách nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát kỹ từng khoản thu để huy động vào ngân sách nhà nước kịp thời, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được UBND Tỉnh giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương, doanh nghiệp nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số dự toán thu lớn để có kế hoạch và biện pháp thu cụ thể phấn đấu bảo đảm thực hiện cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đối với từng địa phương, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế Tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; tăng cường các giải pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cắt, giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách

Về chi ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát từng khoản chi thường xuyên, kiên quyết cắt, giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg và Công văn số 1712/UBND-KT của UBND Tỉnh, nhất là các khoản chi đi công tác trong và ngoài nước, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô...; chủ động rà soát lại các khoản chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đã được HĐND Tỉnh thông qua nhưng chưa phân bổ, xác định những nhiệm vụ chưa đủ thủ tục, chưa cần thiết cấp bách thì tạm dừng chưa triển khai thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước.

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại từng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, không đúng mục đích, thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư chưa đủ thủ tục (bao gồm cả các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương, các khoản chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia chưa cần thiết, cấp bách; các khoản thu hồi được theo chế độ quy định nhưng dùng để bổ sung cho nhiệm vụ khác) để giảm chi, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huỵên, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát kỷ từng khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, bảo đảm tiết kiệm tối đa để cân đối ngân sách địa phương và góp phần giảm bớt khó khăn cho ngân sách nhà nước.

Đối với việc sử dụng dự phòng chi ngân sách Tỉnh, ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ được bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bất khả kháng; đồng thời dành tối thiểu 50% để giảm chi, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.  

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xử lý những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

Quốc Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: