Kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa
Tin tức nổi bật
Kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa (13/08/2012)
UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Sơn Hòa triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban sáng ngày 03/8/2012, trong đó yêu cầu UBND huyện Sơn Hòa phối hợp ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2314/UBND-KT ngày 07/8/2012 về kiểm tra cụ thể nội dung bài báo “Lâm tặc rầm rộ phá rừng, kiểm lâm “không biết” do Báo Thanh niên số ra ngày 28/7/2012, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2012.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hải Vân (đã chuyển nhượng trái phép cho Công ty TNHH Rượu Vạn Phát) giao cho UBND xã Hòa Hội quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn Tòa soạn Báo Phú Yên hoàn chỉnh các thủ tục để đổi hình thức quản lý tài chính của Báo Phú Yên về Văn phòng Tỉnh ủy theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các ngành liên quan sớm tổ chức cuộc họp đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, kể cả vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2174/UBND-TH ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh V/v thành lập và tiếp nhận cơ sở vật chất Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Hội Nông dân tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Hòa phối hợp ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã và các cá nhân có liên quan trong việc để tái diễn kéo dài tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2012.

UBND tỉnh cũng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Phú Yên, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Thông tư số 83/2012/BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính; Công văn số 1463/UBND-KT ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là về lãi suất cho vay, khoanh nợ, giãn nợ đối với doanh nghiệp, giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

 

Quốc Vũ (Nguồn CV 2366/UBND-TH ngày 10/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: