Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nợ đọng BHXH, BHYT ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
Tin tức nổi bật
Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nợ đọng BHXH, BHYT ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (24/04/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với hội, đoàn thể triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người lao động và nhân dân được tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để mọi người hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, tích cực tham gia BHXH, BHYT; bên cạnh đó, nêu gương điển hình, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nhắc nhở, phản ảnh đối với đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức khảo sát triển khai mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Luật định, đảm bảo lộ trình tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân vào năm 2014.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; ngăn ngừa, phát hiện các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các trường hợp nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường y đức của người thầy thuốc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được khám, chữa bệnh tốt hơn; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng, chiếm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2014.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động học sinh, sinh viên có trách nhiệm tham gia BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra theo năm học; củng cố, kiện toàn công tác y tế Trường học, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả kinh phí BHYT được trích để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 1011/UBND-VX ngày 23/4/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: