Tăng cường công tác kiểm tra việc huy động đóng góp của nhân dân
Tin tức nổi bật
Tăng cường công tác kiểm tra việc huy động đóng góp của nhân dân (20/06/2011)
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát các quy định về huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, việc huy động phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo nguyên tắc tự nguyện; không được ban hành văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp, rà soát bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định, xử lý kịp thời các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện huy động đóng góp của nhân dân; không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân…

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 1446/UBND-KT ngày 16.6.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: