Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
Tin tức nổi bật
Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc (17/04/2013)
Theo Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ ngày 1/6/2013 đến ngày 31/12/2016 sẽ tiến hành tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc.

 

Ảnh minh họa

Phạm vi điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng sẽ được tiến hành trên toàn bộ các tỉnh có rừng trong toàn quốc.

Cụ thể, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014, sẽ tổ chức triển khai dự án tại 13 tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2014, thực hiện tại 25 tỉnh; năm 2015, thực hiện tại 20 tỉnh và sẽ tổng kết, công bố số liệu tổng kiểm kê rừng vào năm 2016.

Theo dự án, đối tượng điều tra, kiểm kê rừng là toàn bộ hiện trạng rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp và hiện trạng rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng; diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng; chủ rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng.

Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng, bao gồm các chỉ tiêu về diện tích và chỉ tiêu về trữ lượng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản của Dự án này.

Dự án nhằm xác định và nắm bắt được diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước; thiết lập được hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng.

Thành quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 

(Theo chinhphu.vn)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: