Hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tiền điện trong quý IV/2012
Tin tức nổi bật
Hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tiền điện trong quý IV/2012 (28/11/2012)
UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 3.640 triệu đồng cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ 40.526 hộ nghèo tiền điện trong quý IV năm 2012, mức hỗ trợ là 90.000 đồng/hộ/quý.
Cụ thể phân bổ như sau, thành phố Tuy Hòa 204 triệu đồng, các huyện: Phú Hòa 337 triệu đồng, Đông Hòa 338 triệu đồng, Tây Hòa 332 triệu đồng, Tuy An 641 triệu đồng, Đồng Xuân 668 triệu đồng, Sơn Hòa 279 triệu đồng, Sông Hinh 540 triệu đồng và thị xã Sông Cầu 301 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng.

 

Quốc Vũ (Nguồn QĐ số 1975/QĐ-UBND ngày 27/11/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: