Khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
Tin tức nổi bật
Khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (16/05/2012)
Trước tình hình nắng nóng, khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao, để chủ động triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo các ngành, địa phương và các chủ rừng khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các chủ rừng triển khai ngay các biện pháp theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án PCCCR ở cơ sở theo phương châm “Bốn tại chỗ”, tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Tổng cục Lâm nghiệp (tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót về công tác PCCCR tại một số khu vực trọng điểm; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác triển khai PCCC rừng trên địa bàn Tỉnh, báo cáo đề xuất kịp thời các vấn đề liên quan cho UBND Tỉnh và các cơ quan thẩm quyền. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số điện thoại: 098 666 8 333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV số 1266/UBND-KT 15/05/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: