Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Tin tức nổi bật
Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (07/02/2013)
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia thảo luận sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời; là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh mở chuyên mục lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên (http://www.phuyen.gov.vn) để phổ biến toàn văn nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Sở Tư pháp phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đồng thời, làm đầu mối giúp UBND tỉnh tập hợp, tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cá nhân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên tuyên truyền, phổ biến nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Các sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong phạm vi địa phương; tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở địa phương.

Sở Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu UBND cùng cấp cân đối ngân sách, bảo đảm kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở địa phương.

Cũng theo Kế hoạch, thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 06/02/2013, kết thúc vào ngày 20/3/2013. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất đến ngày 22/3/2013.

 

Quốc Vũ (Nguồn KH số 13/KH-UBND ngày 06/2/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: