Các ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ và lập hồ sơ địa chính
Tin tức nổi bật
Các ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ và lập hồ sơ địa chính (05/07/2010)
Ngày 01-7, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát văn bản do địa phương ban hành liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật về Đất đai, chú trọng việc cải cách thủ tục theo hướng một cửa, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về đo đạc lập bản đồ địa chính để phục vụ việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để đáp ứng kịp thời yêu cầu về quản lý đất đai và công khai hoá thông tin đất đai. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã làm công tác chuyên môn về quản lý đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, lập hồ sơ địa chính ở địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Rà soát, kiện toàn bộ máy Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh việc thực hiện kê khai đăng ký QSDĐ và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, lập hồ sơ địa chính ở tất cả các cấp, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của các địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường, sau 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 11 của UBND tỉnh, đến nay kết quả việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn tỉnh đạt thấp, nếu không có giải pháp tập trung triển khai quyết liệt thì khó đạt được mục tiêu của Kế hoạch.

 

Quốc Vũ

(nguồn CV số 1390 ngày 01-7-2010)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: