Chỉ thị của Tỉnh ủy Phú Yên về công tác quản lý thu ngân sách
Tin tức nổi bật
Chỉ thị của Tỉnh ủy Phú Yên về công tác quản lý thu ngân sách (08/09/2013)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, hội, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ và các văn bản của tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Thực hiện tốt chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong chi tiêu công. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Trung ương, Chính phủ, bộ, ngành về thu ngân sách, đảm bảo thu ngân sách năm 2013 đạt dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó chú ý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, loại bỏ những rào cản, đơn giản hóa các thủ tục và giấy phép bất hợp lý gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo động lực, cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế… đảm bảo sự lành mạnh, bình đẳng của môi trường kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định; thường xuyên rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước; tập trung đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để gia tăng thêm số nợ thuế mới…

 

(Theo PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: