Thông báo kết luận Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7-2012
Tin tức nổi bật
Thông báo kết luận Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7-2012 (10/08/2012)
Ngày 10/8/2012, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7-2012.

Tại Thông báo này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thường xuyên theo dõi và nắm tình hình dịch bệnh heo tai xanh và bệnh cúm gà trên địa bàn và các vùng lân cận, trong trường hợp cần thiết thì đề xuất thiết lập các Trạm kiểm soát dịch tại một số nơi để phòng tránh dịch bệnh lây lan từ các nơi có dịch vào địa bàn tỉnh ta. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức họp về quy hoạch trồng mía, sắn, kể cả quy hoạch vùng nuôi tôm. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức trồng rừng trong mùa mưa 2012; kiểm tra, rà soát các Chương trình trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ… của Trung ương để đăng ký tham gia.

Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 1932/UBND-KT ngày 09/7/2012, kịp thời tổng hợp kinh phí chống hạn báo cáo Trung ương xin hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị, nhất là những địa phương không đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện công tác này, không để xảy ra tình trạng khô hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản xuất vụ Hè Thu 2012.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra và báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh việc làm hồ nuôi tôm trái phép tại Trung đoàn không quân 910. Trong tháng 8/2012, tổ chức họp để chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan việc san ủi làm hồ nuôi tôm trái phép của Trung đoàn không quân 910.

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 (Thông báo kết luận số 280/TB-UBND ngày 02/5/2012). Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực,… phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các khu vực, các điểm dân cư thường xuyên bị ngập lụt, triều cường, sạt lở đất để có kế hoạch di dời tái định cư, làm đường tránh lũ, có phương án đề xuất UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra phương án phòng chống lụt bão của các huyện, thị xã, thành phố; trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2012.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan, soát xét tất cả các nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nông thôn (chương trình nước sạch, giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở phúc lợi, trụ sở mới…); trong nửa đầu tháng 8/2012 báo cáo cho UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh uỷ để tổ chức cuộc họp quán triệt lại cho lãnh đạo chủ chốt các ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh việc thực hiện Chương tình xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế, các sở ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Thông tư số 83/2012/BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính; Công văn số 1463/UBND-KT ngày 31/5/2012 của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Chi nhánh ngân hành nhà nước tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các ngân hàng thương mại thực hiện giảm lãi suất cho vay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách, trong đó phải tiến hành soát xét, kiểm tra các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Đối với vấn đề nợ đọng thuế của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Cục Thuế tổ chức Hội nghị gặp gỡ các các doanh nghiệp có nợ đọng thuế, để các doanh nghiệp có cam kết cụ thể với tỉnh trong việc trả các khoản nợ thuế.

Liên quan công tác đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án nhất là các công trình giao thông, thuỷ lợi, y tế…; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thanh toán khối lượng đã tạm ứng; kịp thời giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí theo kế hoạch 2012. Đối với các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương mà Tỉnh đã có văn bản cam kết với Trung ương hoàn thành trong năm 2012, các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu quyết liệt triển khai, đảm bảo tiến độ dự án đã đề ra, phấn đấu cuối năm 2012 cơ bản hoàn thành dự án Kè Phú Đa và Kè Sông Vét…, riêng Kè Tam Giang hoàn thành trong dịp Quốc khánh 02/9/2012.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải làm việc lại với nhà đầu tư về dự án Cầu An Hải, nếu Nhà đầu tư tiếp tục không hoàn thành theo đúng tiến độ như cam kết, UBND tỉnh sẽ chấm dứt hợp đồng và giao lại cho đơn vị khác tiến hành đầu tư phần khối lượng còn lại và xử lý hợp đồng theo đúng quy định.

Liên quan đến một số tồn tại vướng mắc liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công Tiểu dự án 2, UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa rà soát và tập hợp lại hồ sơ của các hộ dân để có hướng xử lý thích hợp, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tham gia bảo vệ, hỗ trợ cho đơn vị thi công tiến hành thi công xây dựng công trình tiểu dự án 2, đảm bảo an toàn và theo đúng kế hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp ngăn cản việc thi công công trình.

Về ý kiến của một số cử tri đề nghị sửa chữa cống thoát nước ở xã Hòa Thành huyện Đông Hòa, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể và có văn bản báo cáo cho UBND tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2012.

Về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường, thị trường, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, khoáng sản. Chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những nơi  thường xảy ra tình trạng khai thác trái phép, ô nhiễm môi trường mà dư luận, báo chí quan tâm, phản ánh.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa chỉ đạo xử lý kiên quyết đối với các cá nhân khai thác vàng trái phép; kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Suối Trai và các cá nhân có liên quan do đã để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân mà không kịp thời xử lý, báo cáo.

Về việc phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, giao Văn phòng UBND Tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo trước đây của UBND Tỉnh tại Văn bản số 1838/UBND-ĐTXD ngày 29/6/2012; đồng thời không được vận chuyển khối lượng quặng sắt đã khai thác còn tồn đọng tại mỏ ra khỏi địa bàn tỉnh Phú Yên nếu chưa thực hiện xong công tác phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh và chưa có ý kiến chấp thuận của UBND Tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2012-2013 và nghiên cứu đề xuất kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới phù hợp, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đại đa số phụ huynh và học sinh.

Sở Y tế sớm hoàn chỉnh các thủ tục để tiếp nhận trang thiết bị y tế thuộc dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kịp thời cho đội ngũ bác sĩ để có thể vận hành và phát huy tốt công năng sử dụng của các trang thiết bị y tế hiện đại. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh, đảm bảo Bệnh viện hoạt động ổn định, không bị xáo trộn, phục vụ tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Phải đặc biệt chú ý lựa chọn những cán bộ có đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ để bố trí những vị trí quan trọng, phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ y, bác sĩ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa mưa, nhất là bệnh sốt xuất huyết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương được phân công chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khóa VI (kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức trong tháng 9/2012) phải khẩn trương hoàn chỉnh nội dung đảm bảo thời gian và chất lượng.

 

Quốc Vũ (Nguồn TB số 526/TB-UBND ngày 09/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: