Giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Tin tức nổi bật
Giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (23/04/2013)
Ngày 22/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện các Chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 02 năm (2011-2012); phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015. Tại điểm cầu Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quang Nhất, cùng nhiều đại biểu tham dự Hội nghị.

 

PCT UBND tỉnh Trần Quang Nhất cùng các đại biểu dự Hội nghị

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo

Trong bối cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn chỉ đạo ưu tiên cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo. Theo báo cáo tại hội nghị cho biết, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước và các huyện nghèo giảm nhanh, hoàn thành vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14% (năm 2010) xuống còn 11,76% (năm 2011) và 9,6% (năm 2012), bình quân giảm 2,3%/năm.

Riêng tỉnh Phú Yên, đến cuối năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,69%, giảm 1,27% so với năm 2011; các chính sách giảm nghèo, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ… trong 2 năm qua cũng đạt được những kết quả nhất định, trong đó chính sách hỗ trợ về y tế đã có 14.512 người thuộc diện cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.717 hộ nghèo, đạt 85.85% kế hoạch năm, đã có 100% hộ nghèo được trợ cấp hỗ trợ tiền điện, toàn tỉnh có 57.415 lượt đối tượng được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập…; ngoài ra các dự án như hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xã nghèo bãi ngang ven biển, đào tạo nghề lao động nông thôn…được lãnh đạo các cấp triển khai bước đầu có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn tồn tại một số hạn chế như kết quả giảm nghèo nhưng chưa vững chắc, chênh lệch giàu- nghèo giữa các vùng, nhóm dân tộc chưa được thu hẹp, nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%, còn nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau dẫn đến manh mún, dàn trải nguồn lực, hiệu quả chưa cao…

Năm 2013, Phú Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-2,2%

Mục tiêu đề ra đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm (từ 9,6% xuống còn 7,6%); đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn dưới 5% theo chuẩn nghèo hiện hành.

Các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chính sách giảm nghèo hiện hành, giảm dần các chính sách hỗ trợ mang tính trợ cấp, tăng các chính sách khuyến khích tính chủ động, vươn lên của người nghèo, nghiên cứu đề xuất bổ sung một số chính sách đặc thù đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi; xây dựng, ban hành sớm văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách; hướng dẫn các địa phương tổ chức lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn cho mục tiêu giảm nghèo…

Theo đó, các địa phương chỉ đạo cơ sở thực hiện kịp thời đúng đối tượng các chính sách giảm nghèo; tổ chức thực hiện lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án ; huy động thêm các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và người dân đề thực hiện có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo đề ra…

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu năm 2013, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 – 2,2%, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2.000 hộ nghèo; tiếp tục triển khai các dự án theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. Các dự án sẽ được triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ ghèo đông, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn công tác hỗ trợ vốn tín dụng với việc đào tạo tập huấn hướng dẫn các làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển bền vững…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện công tác giảm nghèo, đồng thời biểu dương một số đơn vị, địa phương có tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, đã nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương khắc phục những yếu kém, khó khăn mắc phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng chỉ rõ kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trong 2 năm qua có giảm nhanh nhưng thật sự chưa bền vững và đề nghị các Bộ ngành liên quan cần xem xét, đánh giá lại để tìm ra giải pháp phù hợp đạt hiệu quả cao, đồng thời lấy đó làm mục tiêu phấn đấu trong thời gian đến.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc xói đói giảm nghèo là sự nghiệp lâu dài gắn liền với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước do dó cần phải kiên trì để thực hiện mục tiêu đề ra trong cả hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phải quán triệt đầy đủ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình, quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp trên địa bàn để tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm giảm nghèo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: