Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ có thông tin
Tin tức nổi bật
Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ có thông tin (18/07/2013)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Theo kế hoạch này, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ có thông tin; thu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý, cung cấp thông tin liệt sĩ; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ.

 

(Nguồn PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: