Thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi
Tin tức nổi bật
Thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi (28/01/2011)
Ngày 25-1, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi là hai đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng theo quy định, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế. Biên chế của Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi được cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được UBND tỉnh giao.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi; sắp xếp bố trí cán bộ, viên chức đảm bảo số lượng, chất lượng đúng theo quy định của Bộ Y tế và đề án của UBND tỉnh.

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ 128, 129/QĐ-UBND ngày 25/1/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: