Triển khai chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở
Tin tức nổi bật
Triển khai chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở (25/07/2013)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố lập và phê duyệt danh sách các đối tượng và mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình người có công cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Theo Thông tư 09/2013/TT-BXD, đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện: Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (từ ngày 15/6/2013).

Người có công phải đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong 2 điều kiện sau: Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung-tường và thay mới mái nhà.

Cũng theo Thông tư 09/2013/TT-BXD, việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu như: Nếu nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30 m2 nhưng không thấp hơn 24 m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung-tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng như trên.

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

 

Vĩnh Ái (Nguồn CV số 2309/UBND-KT ngày 24/7/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: