Kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần
Tin tức nổi bật
Kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần (04/06/2012)
Ngày 04/6/2012, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Đồng thời, sớm công khai kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như xử lý dứt điểm các vi phạm (nếu có) để giúp doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh, thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành và ổn định đi vào sản xuất, kinh doanh.

(Vĩnh Ái, Nguồn 1487/UBND-VX ngày 04/6/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: