Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
Tin tức nổi bật
Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (18/04/2011)
Ngày 15-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện triển khai, quán triệt, tuyên truyền Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân.

Chỉ thị cũng yêu cầu Sở Tư pháp kiện toàn nhân lực, trang bị cơ sở vật chất, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp….

Luật Lý lịch tư pháp được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Ngày 23/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2011.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT 11/CT-UBND ngày 15/4/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: