Mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh
Tin tức nổi bật
Mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh (12/08/2010)
UBND tỉnh vừa ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng nộp lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin.

Cơ quan thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bao gồm: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã nơi được Phòng Tài nguyên và Môi trường ủy quyền thực hiện.

Mức thu cụ thể như sau:

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 50.000 đồng/trường hợp

Lệ phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 40.000 đồng/trường hợp.

Lệ phí đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm: 30.000 đồng/trường hợp.

Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 30.000 đồng/trường hợp.

Lệ phí yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm: 10.000 đồng/trường hợp.

Phí cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký): 10.000 đồng/trường hợp.

Phí cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm): 20.000 đồng/trường hợp.

Quốc Vũ

Nguồn QĐ 1102/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: