Hơn 200 tỷ đồng thực hiện quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên
Tin tức nổi bật
Hơn 200 tỷ đồng thực hiện quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên (06/09/2010)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2015, mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành cơ bản việc lập quy hoạch xây dựng, bố trí, sắp xếp lại dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng.
Theo Quy hoạch sẽ lập 54 dự án tái định cư tập trung hoặc tái định cư xen ghép để từng bước thực hiện di dời 3.304 hộ trên địa bàn 08 huyện, thị xã, thành phố (không có huyện Đông Hòa) ra khỏi vùng thiên tai; trong đó: giai đoạn 1 (2010-2011) lập 16 dự án để di dời khẩn cấp 922 hộ ra khỏi vùng thiên tai, giai đoạn 2 (2012-2015) lập 38 dự án để di dời 2.312 hộ ra khỏi vùng thiên tai. Đồng thời sẽ tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án khác nhằm góp phần ổn định, nâng cao đời sống người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch trên 200 tỷ đồng./.

 

 Theo Quốc Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: