Kết luận của đồng chí Nguyễn Bá Lộc Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tin tức nổi bật
Kết luận của đồng chí Nguyễn Bá Lộc Phó Chủ tịch UBND tỉnh (25/05/2010)
Ngày 21/5/2010 tại sở Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Nguyễn Bá Lộc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hôị nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2010; tổng kết chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thuỷ sản giai đoạn 2006-2010, triển khai thực hiện chưong trình giống giai đoạn 2010-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT; Lê Văn Cựu –Phó Giám đốc sở Khoa học &CN; Lê Thanh Phương-Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hoà; Phạm Thị Thuỳ Lê-Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An; Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT/Kinh tế của các huyện, thị xã, thành phố; đại diện sở Tài Chính; Phó Giám đốc các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh; Trưởng phòng và các đơn vị thuộc sở Nông nghiệp & PTNT; đại diện CT TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam.
Sau khi nghe lãnh đạo sở Nông nghiệp & PTNT đọc báo cáo sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2010; tổng kết chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thuỷ sản giai đoạn 2006-2010, triển khai thực hiện chưong trình giống giai đoạn 2010-2020; và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Lộc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về đánh giá  tình hình sản xuất vụ đông xuân 2009-2010 và kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2010:

a)Về đánh giá sản xuất nông nghiêp vụ đông xuân 2009-2010:

Thống nhất với báo cáo sơ kết của sở Nông nghiệp & PTNT về  đánh giá tình hình và kết quả sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010. Sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010 gặp nhiều khó khăn như: bão số 11 năm 2009 làm thiệt hại lớn về người, tài sản, làm hư hại phần lớn giống lúa, bồi lấp một số dịên tích trồng lúa, nhiều đoạn kênh mương thuỷ lợi bị hư hại,  và trong thời gian gieo sạ lúa đông xuân gặp mưa làm thiệt hại hơn 4600 ha, trong đó phải gieo sạ lại trên 1000ha gây khó khăn rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cộng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của bà con nông dân đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, gieo sạ lúa vụ đông xuân 2009-2010 kịp thời vụ, đạt kế hoạch diện tích, sử dụng cơ cấu giống lúa hợp lý, chất lượng giống tốt; phòng trừ có hiệu quả dịch bệnh, sâu hại. Tổng hợp tất cả các yếu tố trên đã tác động  làm cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010 đạt kết quả khá toàn diện: diện tích, năng suất, sản lượng của một số cây trồng chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt đối vơí lúa đông xuân 2009-2010 đạt năng suất rất cao (67,3 tạ/ha, sản lượng  đạt 175.140 tấn), là vụ đạt năng xuất, sản lượng cao nhất so với 4 vụ đông xuân trước đây.

b) Đối với vụ sản xuất hè thu 2010:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH một thành viên thuỷ nông Đồng Cam  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, khắc phục thiên tai; chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp mà sở Nông nghiệp & PTNT đã nêu trong bản báo cáo kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2010, phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu của ngành Nông nghiệp & PTNT trong năm 2010. Trong đó đặc biệt chú ý chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

 + Gieo sạ đúng thời vụ; sử dụng giống và cơ cấu giống phù hợp với từng địa phương, từng vùng;

+ Xây dựng kế hoạch Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sâu hại cho cây trồng, vật nuôi, trong đó coi trọng công tác phòng. Đặc biệt là phòng, chống dịch rầy lâu, rầy lưng trắng; bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa, lùn sọc đen hại lúa; dịch Lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm; dịch tai xanh ở heo;...

+  Xây dựng kế hoạch tưới, tiêu nước cụ thể cho từng vùng, từng khu vực, đảm bảo chủ động  chống hạn, chống úng cho sản xuất lúa vụ hè thu 2010; đảm bảo nước cho gieo sạ lúa hè thu 2010 kịp thời vụ.

2. Về chương trình giống cây trồng, vật nuôi.

a) Kết quả thực hiện chương trình giống giai đoạn 2006-2010:

Thống nhất báo cáo của sở Nông nghiệp & PTNT  về kết quả thực hiện chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thuỷ sản giai đoạn 2006-2010.

b) Về chương trình giống giai đoạn 2010- 2020:

Để thực hiện đạt kết quả tốt chương trình gống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thuỷ sản giai đoạn 2010-2020, yêu cầu sở Nông nghệp & PTNT, các ngành liên quan và UBND các huyện chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Quán triệt và triển khai thực hiện quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND tỉnh về chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thuỷ sản giai đoạn 2010-2020.

-Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thuỷ sản, theo qui định của pháp luật.

-Thu hút được nhiều nguồn vốn, nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh giống phục vụ sản xuất nông nghiệp.

-Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ thuật sản xuất giống cho đội ngũ kỹ thuật làm công tác giống và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh. Nhân rộng mô hình “ sản xuất giống nông hộ”.

- Tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng giống tốt, sạch bệnh để gieo trồng, chăn nuôi. Nâng tỉ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận hoặc tương đương đạt 50% vào năm 2015 và 90% vào năm 2020.

Yêu cầu sở Nông nghiệp & PTNT, các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, CT TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam  triển khai thực hiện thông báo này.

Thông báo Số:262/TB-UBND   ngày 24 tháng 5  năm 2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: