Ban hành mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh
Tin tức nổi bật
Ban hành mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh (30/07/2010)
UBND tỉnh vừa ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng nước từ công trình thủy lợi theo Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ.
Mức thu thủy lợi phí, tiền nước áp dụng cho tất cả các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa: Tưới, tiêu bằng trọng lực, mức thu 824.000 đ/ha/vụ; Tưới, tiêu bằng động lực, mức thu 939.000 đ/ha/vụ; Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ, mức thu 866.000 đ/ha/vụ.

Đối với diện tích trồng cây rau, hoa, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả thì mức thu thủy lợi phí bằng 40% mức thủy lợi phí đối với trồng lúa. Cấp nước ngọt đối với việc sản xuất muối thu 2% giá trị muối thành phẩm…

Mức thu thủy lợi phí của các công trình thủy lợi được đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngân sách nhà nước do đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thỏa thuận với hộ dùng nước và không vượt mức trần thu thủy lợi phí, tiền nước theo quy định này.

Mức trần thu phí dịch vụ nội đồng

Tưới, tiêu bằng trọng lực (hồ chứa, đập dâng…), bằng động lực (trạm bơm các loại) mức trần thu phí dịch vụ nội đồng 350.000 đ/ha/vụ đối với các huyện đồng bằng; 400.000 đ/ha/vụ đối với các huyện miền núi.

Các tổ chức quản lý thủy nông địa phương, tùy điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng; đặc điểm của từng hệ thống thủy lợi nội đồng, thông qua Đại hội xã viên hoặc tập thể người sử dụng nước thỏa thuận mức thu (bằng tiền) phí dịch vụ nội đồng từ sau cống đầu kênh cho phù hợp với tiêu chí lấy thu bù chi, đảm bảo kinh phí cho tổ chức quản lý thủy nông hoạt động. Mức phí dịch vụ nội đồng thỏa thuận không được cao hơn mức trần thu phí dịch vụ nội đồng theo quy định này.

Quy định này được áp dụng từ vụ Đông Xuân năm 2011.

 

 Theo Quốc Vũ

 Nguồn QĐ số 1007/2010/QĐ-UBND, ngày 27/7

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: