Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010-2011
Tin tức nổi bật
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010-2011 (23/09/2010)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục và đào tạo, các ngành các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV về lĩnh vực giáo dục. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Củng cố, xây dựng các trường học đã chuyển đổi loại hình từ bán công, dân lập sang công lập. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục, đào tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học. Thực hiện mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đổi mới công tác thi đua và đánh giá các lĩnh vực công tác của ngành.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo. Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Tiếp tục các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non, tiểu học. Củng cố, phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nâng cao năng lực kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với Giáo dục mầm non, triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá giáo dục.

Đối với Giáo dục phổ thông, tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đổi mới phương pháp giảng dạy. Triển khai thực hiện Đề án phát triển trường THPT chuyên Lương Văn Chánh giai đoạn 2010-2020.

Đối với Giáo dục thường xuyên, nâng cao nhận thức cho mọi người về “học tập suốt đời” và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Triển khai thí điểm việc sáp nhập các nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, giáo dục Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp, Dạy nghề thành một đơn vị, củng cố và phát triển mô hình hoạt động trung tâm học tập cộng đồng. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; tham gia đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đối với Giáo dục chuyên nghiệp, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp. Tích cực thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ ba, Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, chuẩn hiệu trưởng trường trung học theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các ngành học, bậc học để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong toàn ngành. Xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục, triển khai các quy định về mức thu học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục, chấm dứt tình trạng thu thêm ngoài quy định trong trường học. Ưu tiên ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo chi cho giáo dục ở các xã miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ năm, Phát triển mạng lưới trường lớp, học sinh và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện, phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo theo quy hoạch, đảm bảo đủ trường, lớp học đáp ứng nhu cầu học tập cho con em nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục ở địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011.

 

Theo Quốc Vũ

Nguồn CT 13/CT-UBND ngày 20/9/2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: