Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010
Tin tức nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010 (26/10/2010)
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức tổng kết kịp thời phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010 của cơ quan, đơn vị, địa phương với tinh thần tiết kiệm, hoàn thành dứt điểm trong tháng 01/2011.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng phải thực hiện một cách toàn diện, gắn việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của các tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo an toàn giao thông; tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Quá trình bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân phải tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ, chính xác, công bằng để khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đúng quy định.

 

Quốc Vũ

Nguồn CT 16/CT-UBND ngày 20-10-2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: