Cảnh giác với hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo
Tin tức nổi bật
Cảnh giác với hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo (07/02/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phòng ngừa, cảnh giác với các hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo.
Theo đó, các sở, ban, ngành, các địa phương chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi với lực lượng Công an trong quá trình làm việc, hợp tác, nhận viện trợ từ các cá nhân, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế đến liên hệ tài trợ cho địa phương; chú ý cảnh giác với đối tượng, tổ chức đưa ra các dự án với số tiền lớn hoặc yêu cầu vốn đối ứng không đúng quy định; đồng thời thực hiện nghiêm túc nghị định của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

Quốc Vũ
(Nguồn CV số 201/UBND-NC ngày 06/2/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: