Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 12
Tin tức nổi bật
Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 12 (28/03/2013)
Sáng 27/3, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đình Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 12 đã khai mạc, Hội nghị lần này xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.

 

tu12-130328.jpg

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh PYO

Hội nghị Tỉnh ủy lần này tập trung thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy; Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Mở rộng thêm diện tích quy hoạch trồng mía, sắn trên địa bàn tỉnh theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Bên cạnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định, lần đầu tiên hội nghị Tỉnh ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Quy định số 165-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị và Quy định số 2590-QĐ/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Tấn Lộc đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần thực hiện tốt nội dung chương trình hội nghị đã đề ra.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay (28/3).

 

(Theo PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: