Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025
Tin tức nổi bật
Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025 (04/02/2012)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025 với tổng diện tích tự nhiên của vùng khoảng 351.500 ha.
Vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa bao gồm 3 huyện phía Nam của tỉnh Phú Yên là Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và 2 huyện phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa là Vạn Ninh và Ninh Hòa.

Vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa là vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển; cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy và hàng không của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây cũng là vùng lưu trữ bảo tồn bản sắc văn hóa và các di tích lịch sử gắn liền với các cuộc kháng chiến giữ nước.

Dự báo dân số toàn vùng đến năm 2015 khoảng 71,5 - 72,5 vạn người, năm 2025 khoảng 84 vạn người; dự báo lao động toàn vùng đến năm 2015 khoảng 31 - 32 vạn người; năm 2025 khoảng 39 - 40 vạn người.

Theo Quy hoạch, tại hai khu kinh tế Nam Phú Yên và Vân Phong xây dựng các trung tâm dịch vụ thương mại - dịch vụ quy mô lớn phục vụ nhu cầu của các khu kinh tế và khu vực lân cận. Tại các đô thị tiểu vùng như Ninh Hòa, Ninh Sim, Hai Riêng xây dựng các trung tâm thương mại đầu mối với vai trò phân luồng, điều hòa phân phối hàng hóa trong vùng và các khu vực lân cận.

Đồng thời, sẽ xây dựng tại Khu kinh tế Nam Phú Yên 1 bệnh viện đa khoa khoảng 900 giường và một số bệnh viện chuyên ngành khác. Tại khu vực Bắc Khánh Hòa dự kiến sẽ xây dựng một số bệnh viện đa khoa hoặc chuyên ngành quy mô khoảng 500 giường đặt tại Khu kinh tế Vân Phong. Xây dựng các bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế khu vực (liên huyện) tại các đô thị cấp tiểu vùng như Ninh Hòa, Hai Riêng, Ninh Sim.

Với vùng công nghiệp Nam Phú Yên, dự kiến đến giai đoạn 2015 - 2025 sẽ hình thành thêm nhà máy lọc hóa dầu và các khu công nghiệp đa ngành với tổng quy mô khoảng 2.682 ha.

Về hệ thống giao thông, đến năm 2015, 100% các xã có đường giao thông đến trung tâm, tỷ lệ rải mặt đạt 40 - 50%, đến năm 2025 hầu hết các tuyến đạt tiêu chuẩn đường loại A hoặc B, tỷ lệ rải mặt đạt 80%.

Bên cạnh đó, đến năm 2015, dự kiến xây mới nhà máy nước Nam Phú Yên phục vụ khu kinh tế và một phần huyện Đông Hòa, công suất 125.000 m3/ngày đêm, nguồn nước sông Bàn Thạch, diện tích khoảng 5-7 ha (có tính đến diện tích mở rộng nâng công suất nhà máy nước cấp cho khu kinh tế Vân Phong - Khánh Hòa).

 

(Theo chinhphu.vn)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: