Đổi tên Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố
Tin tức nổi bật
Đổi tên Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố (06/01/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định đổi tên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. Theo đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức thực hiện các chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp theo sau khi biết chữ; tổ chức giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; tổ chức giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tổ chức giáo dục các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dành riêng cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật; Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập; Dạy kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chương trình giáo dục phổ thông…

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: