Thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện: Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh.
Tin tức nổi bật
Thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện: Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh. (12/11/2010)
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định thành lập Phòng Dân tộc huyện Đồng Xuân thuộc UBND huyện Đồng Xuân, Phòng Dân tộc huyện Sơn Hòa thuộc UBND huyện Sơn Hòa và Phòng Dân tộc huyện Sông Hinh thuộc UBND huyện Sông Hinh.

Theo đó, các Phòng Dân tộc nêu trên là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn.
Quyết định nêu rõ, giao Chủ tịch UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc.


Quốc Vũ

Nguồn QĐ: 1793, 1794, 1795 ngày 9-11-2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: