Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 207 cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Tin tức nổi bật
Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 207 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (10/08/2012)
Quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 207 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Giải tỏa, di dời 14 cửa hàng xăng dầu không phù hợp với quy hoạch

Đến thời điểm tháng 12/2011, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 133 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đến năm 2020, tổng số là 207 cửa hàng, bao gồm: giữ nguyên vị trí 119 cửa hàng hiện có, xây dựng mới 88 cửa hàng; giải tỏa, di dời 14 cửa hàng hiện có.

Giai đoạn 2012-2015, xây dựng mới 39 cửa hàng (12 cửa hàng cấp 227 cửa hàng cấp 3); Cải tạo, nâng cấp 49 cửa hàng đạt tối thiểu cửa hàng cấp 3 đảm bảo khang trang, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; giải tỏa, di dời: 14 cửa hàng hiện có. Giai đoạn 2016-2020, xây dựng mới 49 cửa hàng (02 cửa hàng cấp 2, 47 cửa hàng cấp 3).

Ba tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu

Theo Quy hoạch, có ba tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu. Tiêu chí thứ nhất về diện tích, quy mô: đối với cửa hàng cấp 1: Khu bán xăng dầu tối thiểu phải có từ 6 cột bơm trở lên, dung tích bồn chứa từ 151m3 đến 210m3, ngoài bán xăng dầu kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác, diện tích đất tối thiểu phải đạt 3.000m2­­ (ngoài khu vực đô thị), 1.000m2­­ (trong khu vực đô thị). Đối với cửa hàng cấp 2: Khu bán xăng dầu tối thiểu phải có từ 4 cột bơm trở lên, Dung tích bồn chứa từ 101m3 đến 150m3, ngoài bán xăng dầu kèm theo các dịch vụ thương mại khác, diện tích đất tối thiểu phải đạt 2.000m2­­ (ngoài khu vực đô thị), 500m2­­ (trong khu vực đô thị). Đối với cửa hàng cấp 3: Khu vực bán xăng dầu tối thiểu phải có 3 cột bơm, dung tích bồn chứa ≤ 100m3, diện tích đất tối thiểu phải đạt 1.000m2­­ (ngoài khu vực đô thị), 300m2­­ (trong khu vực đô thị).

Tiêu chí thứ hai về khoảng cách, Khoảng cách giữa 2 cửa hàng cấp 1: ≥ 40km; Khoảng cách giữa 2 cửa hàng cấp 2: ≥ 20km; Khoảng cách giữa 2 cửa hàng cấp 3 và với cửa hàng cấp 1, cấp 2: Trong khu vực đô thị: ≥ 2 km; Ngoài khu vực đô thị: ≥ 12 km.

Tiêu chí thư ba về địa điểm, phải đảm bảo thuận lợi cho việc mua hàng của khách hàng và có khả năng đạt sản lượng bán hàng cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh; thuận lợi về mặt nối kết các công trình hạ tầng khác (giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc); Đảm bảo khoảng cách giữa các cửa hàng theo tiêu chí quy định tại Quy định này; Đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương công bố, công khai Quy hoạch được duyệt để toàn dân biết, các nhà đầu tư tham gia thực hiện Quy hoạch. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch theo tiến độ; Cụ thể hóa Quy hoạch thành chương trình đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cụ thể hóa trong các kế hoạch hàng năm để thực hiện; Phối hợp với các ngành chức năng quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định bảo vệ hành lang an toàn giao thông; điều kiện điểm đấu nối của hệ thống giao thông với cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp mở đường đấu nối và thiết kế kỹ thuật đấu nối đường ra vào cửa hàng xăng dầu không đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường quy hoạch quỹ đất để đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch được duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về kỹ thuật đo lường, chỉ tiêu chất lượng xăng dầu.

Sở Xây dựng thẩm định, cấp các thông số quy hoạch đối với các công trình cửa hàng xăng dầu theo quy định.

Công an tỉnh thẩm định phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của cửa hàng xăng dầu, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với công trình cửa hàng xăng dầu; tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên cửa hàng xăng dầu về công tác phòng cháy chữa cháy. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo công khai Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu được phê duyệt trên địa bàn mình để các tổ chức, cá nhân biết khi lập dự án đầu tư xây dựng cửa hàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu của cấp có thẩm quyền.

 

Quốc Vũ (Nguồn QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 08/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: