Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh mở rộng ngày 30/5/2011
Tin tức nổi bật
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh mở rộng ngày 30/5/2011 (02/06/2011)
Ngày 30/5/2011, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị UBND tỉnh mở rộng do đồng chí Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5, chương trình công tác tháng 6/2011 và một số nội dung khác.
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và phát biểu thảo luận của đại biểu dự Hội nghị; đ/c Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cơ bản thống nhất báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5, chương trình công tác tháng 6/2011. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo, trình lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành.

Đánh giá chung tháng 5/2011, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ triển khai khá đồng bộ và quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/BTV ngày 09/3/2011 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND Tỉnh, nên tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tuy có tăng nhưng không xảy ra đột biến giá. Trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng thu ngân sách vẫn đạt khá so kế hoạch đề ra. An sinh xã hội cơ bản đảm bảo. An ninh quốc phòng được củng cố và tăng cường. Trong tháng 5/2011 ngoài các công tác thường xuyên, từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật, dân chủ, công bằng an toàn tuyệt đối. Từ khâu thành lập các tổ chức bầu cử, tổ chức hiệp thương, cổ động tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đều được thực hiện chặt chẽ. Đến nay đã hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo Hội đồng bầu cử Trung ương và công bố kết quả bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó tồn tại lớn nhất là: Hầu hết các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh thi công cầm chừng hoặc dừng thi công chờ điều chỉnh giá. Một số nhà thầu được ứng vốn từ những năm trước nhưng không tập trung thi công, làm chậm tiến độ dự án, một số trường hợp có dấu hiệu ứng vốn công trình này để trả nợ hoặc đầu tư công trình khác. Trách nhiệm chính để xảy ra tình trạng này là các chủ đầu tư không kiên quyết trong kiểm tra, đôn đốc. Các ngành chức năng của tỉnh như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính còn thiếu trách nhiệm trong việc kiến nghị UBND tỉnh giải quyết vướng mắc, chỉ đạo sớm hoàn thành các thủ tục, để hoàn ứng vốn theo quy định. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao vai trò và trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh. 

Trong tháng 6/2011, ngoài các nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo và góp ý bổ sung của hội nghị, lưu ý một số nội dung sau đây:

- Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh phê duyệt tổng dự toán Tiểu dự án 2, 3 và Ban Quản lý các dự án cấp bách tỉnh hoàn chỉnh phê duyệt tổng dự toán dự án ĐT643 trước ngày 15/6/2011, đồng thời đôn đốc hoàn thành việc hoàn ứng khoản kinh phí đã tạm ứng cho các dự án này trong tháng 6/2011.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổ chức thi tuyển và xét tuyển vào lớp 10 chặt chẽ, nghiêm túc, công khai, công bằng. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT và nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 so năm học trước.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế Phú Yên tạm tính giá đất của Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hoà, có thể xây dựng nhiều phương án để báo cáo UBND tỉnh xem xét, để có cơ sở BQL Khu kinh tế Phú Yên đàm phán với các Nhà đầu tư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh trình UBND tỉnh về việc xác định mục đích sử dụng đất của Dự án trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên, để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong cuộc họp gần nhất, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

- Sở Y tế tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, nhất là đội ngũ y tá, điều dưỡng, bác sỹ vì thời gian gần đây cử tri rất bức xúc và phản ánh nhiều về vấn đề này. Yêu cầu phải tăng cường giáo dục y đức người Thầy thuốc, gắng với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành y tế. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm y đức, có thể xử lý kỷ luật với mức cao nhất đối với cán bộ, viên chức tái phạm nhiều lần.

- Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện: Đông Hoà, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hoà Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, để biết chỉ đạo thực hiện, đây là văn bản mật nên yêu cầu không được phổ biến.

- Thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính về kinh phí để tổ chức diễn tập theo tỷ lệ như sau: Thành phố Tuy Hoà (Tỉnh bố trí 60%- thành phố 40%); Thị xã Sông Cầu ( Tỉnh bố trí 70%- thị xã 30%).

- Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh với vai trò quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm có ý kiến với các Chi nhánh Ngân hàng thương mại tạo điều kiện về vốn cho các doanh nghiệp, vì trong điều kiện khó khăn hiện nay các ngân hàng cơ cấu lại vốn yêu cầu phải trả các khoản vay, trong khi đó một số doanh nghiệp lớn của tỉnh trúng thầu thi công nhiều công trình của Nhà nước, chưa được thanh toán, nếu ngân hàng thu hồi vốn vay vào thời điểm này sẽ dễ dẫn đến phá sản.    

- Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí của Tỉnh và của trung ương trên địa bàn Tỉnh lưu ý thận trọng trong việc đưa tin, nhất là các tin nhạy cảm, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng lãnh đạo của Đảng.

Về rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Việc rà soát, điều chỉnh vốn đầu tư ở các huyện, thị xã, thành phố, nhằm sắp xếp, cắt giảm, giãn tiến độ một số dự án trên cùng một địa bàn, tạo điều kiện  tập trung vốn đầu tư cho dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2011, không điều chuyển vốn giữa các huyện, thị xã, thành phố cũng như không điều chuyển về Tỉnh. Qua kết quả kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành do UBND Tỉnh thành lập cho thấy việc triển khai rà soát, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động của UBND Tỉnh được các huyện, thị xã, thành phố triển khai tương đối nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh các địa phương thực hiện tốt như: thị xã Sông Cầu, huyện Phú Hoà, vẫn còn một số huyện như: Tây Hoà, Sông Hinh, Sơn Hoà, Tuy An, Đồng Xuân triển khai chậm, đến nay chưa có báo cáo chính thức cho UBND Tỉnh; thành phố Tuy Hoà và huyện Đông Hoà đã báo cáo, nhưng nội dung chưa có sự thống nhất với Thường trực Thành uỷ, Huyện uỷ, đã ảnh hưởng đến việc phê duyệt của UBND Tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để khắc phục tình trạng trên, giao Văn phòng UBND Tỉnh dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh

Đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng danh mục dự án đã được UBND Tỉnh bố trí vốn từ đầu năm, nơi nào phân bổ không đúng phải điều chỉnh lại cho phù hợp, nhất là huyện Đông Hoà. Từ nay về sau, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND Tỉnh, không để tái diễn tình trạng này.

Đối với các dự án được phép triển khai theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, đồng ý cho tiếp tục thực hiện, nhưng phải có quyết định phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn có được sau khi cắt giảm, điều chỉnh, giãn tiến độ sẽ được tập trung cho các dự án đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư, để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2011 theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh uỷ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trình UBND Tỉnh phê duyệt và tổng hợp kết quả rà soát trên toàn tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.       

Về ứng vốn để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để tiếp tục thi công tiểu Dự án 2, 3

Tỉnh uỷ đã chỉ đạo phải tập trung đầu tư Tiểu Dự án 2 và Tiểu dự án 3 thuộc dự án tuyến giao thông ven biển Nam thành phố Tuy Hoà, trong đó ưu tiên cho việc tái định cư, đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo thông tuyến vào năm 2011, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu dân sinh. Thời gian qua, vì nhiều nguyên nhân (kể cả khách quan và chủ quan), các tiểu dự án này triển khai chậm, nếu không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt sẽ khó thực hiện được việc thông tuyến trong năm 2011 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Năm 2009, trung ương đã tạm ứng cho tỉnh 100 tỷ đồng để triển khai 2 tiểu dự án này, nhưng đến nay chưa hoàn ứng. Vướng nhất hiện nay là dự án chưa được phê duyệt tổng dự toán, nên không có cơ sở để thực hiện các thủ tục hoàn ứng (trước đây chỉ là tạm tính), nhưng Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan không kịp thời kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc, để kéo dài.

Để giải quyết vướng mắc này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu :

- Sở Giao thông và vận tải tập trung hoàn thành, phê duyệt tổng dự toán của Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3. Sau khi tổng dự toán được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm đôn đốc hoàn thành các thủ tục hoàn ứng số tiền đã tạm ứng năm 2009, theo giá thời điểm tạm ứng (không bù trượt giá). Đồng thời yêu cầu các nhà thầu phải ứng vốn ra thi công theo đúng cam kết được ký trong hợp đồng.

- UBND thành phố Tuy Hoà và UBND huyện Đông Hoà tập trung hoàn thành, phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Sau khi hoàn thành các thủ tục và nội dung công việc được giao, Sở Giao thông và vận tải báo cáo UBND Tỉnh để xem xét, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tìm nguồn cho tạm ứng. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện khẩn trương, đúng quy định của pháp luật.

Về sửa chữa, nâng cấp Rạp chiếu phim Hưng Đạo

Thống nhất chủ trương sửa chữa, nâng cấp Rạp chiếu phim Hưng Đạo với quy mô phù hợp, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, ngoài chiếu phim còn tính toán đến các dịch vụ văn hóa khác, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa của nhân dân kể cả trước mắt  và lâu dài. Đây là vấn đề nhạy cảm, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND Tỉnh văn bản xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ; sau khi Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý về chủ trương thì hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra lại Phòng chiếu phim tại Bảo tàng Tỉnh có thể sử dụng để chiếu phim phục vụ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 tại Phú Yên.

Về Dự án thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ đại dương

UBND Tỉnh ủng hộ việc hợp tác thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ đại dương tại Phú Yên. Nếu dự án này triển khai tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cải thiện đời sống cho ngư dân trong tỉnh, xây dựng được thương hiệu cá ngừ đại dương Phú Yên và góp phần thu thuế trong hoạt động mua bán, xuất khẩu thuỷ sản. Những nội dung cụ thể về việc tham gia liên doanh sẽ do các bên thỏa thuận theo quy định pháp luật. Tuy nhiên lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Giá mua cá ngừ đại dương liên doanh thương thảo từng thời điểm theo khung giá từ 12-20 USD/kg, nhưng khi giá cá trên thị trường tăng cao thì phải có sự xem xét, điều chỉnh cho phù hợp theo hướng có lợi cho bà con ngư dân.

- Việc Công ty liên doanh thuê 2 tàu đông lạnh của Nhật Bản để thu mua cá ngừ đại dương trên biển cần xem xét kỹ về mặt pháp lý để tránh tranh chấp về sau này.

- Về thành viên Tổ công tác giúp việc cho UBND tỉnh Phú Yên và các Nhà đầu tư Nhật Bản về hợp tác thu mua, chế biến, bảo quản và xuất khẩu cá ngừ đại dương nên điều chỉnh lại cho phù hợp, giảm số thành viên của Văn phòng UBND Tỉnh, để bổ sung thành viên là đại diện của Sở Nông nghiệp và PTNT (chuyên về thuỷ sản).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giúp các bên sớm hoàn chỉnh về mặt thủ tục để trình cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thực hiện dự án trong tháng 6/2011.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh tại Hội nghị UBND Tỉnh mở rộng ngày 30/5/2011, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

(Nguồn TB số /TB-UBND ngày 01.6.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: