Từ năm học 2010-2011, áp dụng mức thu học phí mới đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tin tức nổi bật
Từ năm học 2010-2011, áp dụng mức thu học phí mới đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên (02/08/2010)
Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên khoá V đã thông qua mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đối với mầm non: mức thu 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở thành thị, phường, thị trấn; 20.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở nông thôn và 10.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở miền núi.

Riêng mầm non lớp bán trú: mức thu 60.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở thành thị, phường, thị trấn; 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở nông thôn và 15.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở miền núi.

Đối với trung học cơ sở: mức thu 80.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở thành thị, phường, thị trấn; 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở nông thôn và 15.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở miền núi.

Đối với trung học phổ thông: mức thu 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở thành thị, phường, thị trấn; 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở nông thôn và 20.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh ở miền núi.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành văn bản để quy định cụ thể về mức miễn, giảm, đối tượng được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Quốc Vũ

Nguồn QĐ số 150/2010/NQ-HĐND ngày 16-7

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: