Bàn giao Trạm y tế xã, phường, thị trấn từ UBND huyện, thị xã, thành phố về Sở Y tế quản lý
Tin tức nổi bật
Bàn giao Trạm y tế xã, phường, thị trấn từ UBND huyện, thị xã, thành phố về Sở Y tế quản lý (03/05/2012)
Bàn giao nguyên trạng Trạm y tế xã, phường, thị trấn từ UBND huyện, thị xã, thành phố về Sở Y tế quản lý, đó là nội dung Quyết định số 616/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 02/5/2012.

Cũng theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức bàn giao nguyên trạng về cơ sở vật chất, tài chính, con người hiện có theo quy định. Sở Y tế quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, buôn, khu phố theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi đã bàn giao, các sở liên quan chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định điều chuyển biên chế sự nghiệp y tế cơ sở của các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, ngân sách và tài sản có liên quan từ UBND các huyện, thị xã, thành phố về Sở Y tế theo quy định.

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ 616/QĐ-UBND ngày 02/5/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: